Träffa vår ögonläkare i mobilen

Så här går det till

Vi gör det möjligt för dig som patient att träffa våra läkare via videochatt i din mobiltelefon. På detta sätt kan du som av olika anledningar behöver träffa en ögonläkare och kanske har rörelsesvårigheter, befinner dig i utlandet eller är sjuk utöver din ögonåkomma, få möjlighet att få konsultation av våra ögonläkare. Under videosamtalet kommer vår ögonspecialist ställa olika frågor och titta på dina ögon. Därefter rekommenderas åtgärd tex utskrivning av eventuellt recept eller remiss till ögonklinik för vidare specialistvård.