Ortoptist i Stockholm

Ortoptist

Vår ortoptist undersöker, diagnosticerar och behandlar barn med glasögonbehov, ensidiga synnedsättningar samt barn och vuxna med skelning. Ortoptisten arbetar med samsynsbesvär och neurologiska ögonproblem, till exempel nystagmus (ögondarr), dubbelseende eller ögonmuskelförlamningar.

Ortoptisten gör också synscreening, för att finna synfel/skelning hos barn så tidigt som möjligt för en bra prognos. Majoriteten av patienter är barn men andelen vuxna ökar p.g.a. ökade synkrav vid datorarbete och större läs mängder.

För mer information eller tidsbokning hos vär ortoptist är ni välkomna att kontakta oss.

Vi tar inte emot barn under tre år.