RLE-Operation Stockholm

Glaukom - även kallad grön starr

Glaukom eller grön starr, är en ögonsjukdom som skadar synnerven i ögat och därmed ger gradvis sämre syn. Tidigare ansågs sjukdomen orsakas av förhöjt ögontryck. Senare har det dock konstaterats, att glaukom kan förekomma även med normalt tryck i ögat, likaväl som ett förhöjt tryck kan föreligga utan att glaukomsjukdomen utvecklas.

Den vanligaste glaukomformen, primärt öppenvinkelglaukom, kännetecknas av en långsam förtvining av främst gangliecellerna i näthinnans nervfiberlager som löper ut genom synnerven. Detta leder till försämring av synfältet (vidvinkelseendet), och i vissa fall allvarlig synskada eller blindhet. Vid den mer ovanliga formen, trångvinkelglaukom, stiger trycket hastigt och ögat blir rött, värker, rinner och pupillen reagerar inte på ljus. På grund av tryckstegringen svullnar hornhinnan, vilket kan ge dimmig syn och färgade ringar runt ljuspunkter, så kallat halo-fenomen. Allmänsymptom som buksmärta, huvudvärk och illamående är då vanliga.

Forskning har visat att sjukdomsförloppet i många fall kan bromsas genom trycksänkande behandling både när trycket är förhöjt och när det ligger inom normalgränserna. Den vanligaste trycksänkande behandlingen är i form av ögondroppar, men i vissa fall kan även laserbehandling eller trycksänkande operation komma i fråga.

För mer information, frågor om Glaukom eller tidsbokning är ni välkomna att kontakta oss.

Läs mer på Glaukomförbundets hemsida.

Informationsbroschyr (PDF)