• Närsynthet
  • Översynthet
  • Astigmatism
  • Ålderssynthet

Närsynthet

Närsynthet, eller myopi, är ett synfel som gör att du ser dåligt på långt håll, men bra på nära håll. Synfelet beror på att ljusstrålarna som kommer in i ögat bryts för mycket, och fokuseras innan de når näthinnan.

Optiskt beskrivs närsynthet som att ögats brytande system är för starkt i förhållande till axellängden. Det vanligaste symptomet är en nedsättning av avståndssynskärpan, samt ett bra seende på nära håll. En person med myopi kan vanligen se närliggande objekt klart men objekt på avstånd blir suddiga.

För att genomgå en behandling för din närsynthet måste du vara 20 år eller äldre och att ditt synfel varit stabilt de senaste 1-2 åren.

För mer information, frågor om närsynthet eller tidsbokning är ni välkomna och ringa oss på telefon 08-551 074 00.

Myopi

Översynthet

Översynthet, eller hyperopi innebär svårigheter att se på nära avstånd medan det är lättare att se på långt håll.

Översynthet beskrivs optiskt som att ögats brytande system är för svagt i förhållande till axiallängden, det vill säga ögat är för kort eller att systemet är för svagt brytande eller en kombination av de två. Det vanligaste besvären vid måttlig eller stark översynthet är trötthet, huvudvärk och otydlig syn vid närarbete.

För att genomgå en behandling för din översynthet måste du vara 20 år eller äldre och att ditt synfel varit stabilt de senaste 1-2 åren.

För mer information, frågor om översynthet eller tidsbokning är ni välkomna och ringa oss på telefon 08-551 074 00.

Hyperopi

Astigmatism

Astigmatism är ett avbildningsfel där ett optiskt system har olika fokus i vertikal och i horisontell riktning. Astigmatism uppträder i linser för punkter som inte ligger på den optiska axeln.

Astigmatism är också den medicinska benämningen på det synfel som orsakas av en onormal krökning av hornhinnan. Den vanligaste orsaken till astigmatism är en rubbning i ögats tillväxt, men astigmatism kan också uppkomma efter skador eller operationer.

I samband med ett linsbyte/RLE åtgärdas samtidigt din astigmatism.

För mer information, frågor om astigmatism eller tidsbokning är ni välkomna och ringa oss på telefon 08-551 074 00.

Astigmatism

Ålderssynthet

Ålderssynthet kommer med åldern och gör att du ser suddigt på nära håll, ögats lins börja stelna ju äldre vi blir och synskärpan på nära håll blir sämre t.ex. vid läsning. De flesta av oss märker av ålderssyntheten vid 40-45 års ålder. Om du vill slippa glasögon eller linser görs ett linsbyte kallat RLE. Den gamla stela linsen tas ut och ersätts med en ny konstgjord lins.

För mer information, frågor om ålderssynthet eller tidsbokning är ni välkomna och ringa oss på telefon 08-551 074 00.