Många känner av ålderssyntheten långt innan man börjar bli gammal, detta beror på försämrad synkvalitet. De första tecknen på ålderssynthet kommer vid 40-45 årsåldern och i 45-50 årsåldern behöver de flesta personer läsglasögon.

Med RLE-metoden (Refractive Lens Exchange) korrigeras din syn så att du ser bra med en gång, både på långt och på nära håll. Behandlingen är smärtfri men görs under lokalbedövning och tar ungefär 10 minuter per öga.

Med RLE-metoden ersätts ögats åldrade lins med en multifokal lins, precis på samma sätt som vid en gråstarrsoperation.

Förundersökning
Vid förundersökningen fastställs först vilken styrka den nya linsen ska ha. En kontroll av ditt synfel och ögonens hälsa utförs. Samt görs mätningar av ögats längd och hornhinnans krökning.

RLE Pris
RLE Multifokal sfärisk och torisk 58 000 kr för båda ögonen
RLE Monofokal sfärisk 16 000 kr/öga
RLE Monofokal torisk 22 000 kr/öga