RLE-Operation Stockholm

Behandla din ålderssynthet

Många känner av ålderssyntheten långt innan man börjar bli gammal, detta beror på försämrad synkvalitet. De första tecknen på ålderssynthet kommer vid 40-45 årsåldern och i 45-50 årsåldern behöver de flesta personer läsglasögon.

RLE-Operation

Med RLE-operation (Refractive Lens Exchange) korrigeras din syn så att du ser bra med en gång, både på långt och på nära håll. Behandlingen är smärtfri men görs under lokalbedövning och tar ungefär 10 minuter per öga. Med RLE-operation ersätts ögats åldrade lins med en multifokal lins, precis på samma sätt som vid en gråstarrsoperation.

För mer information, frågor om RLE eller tidsbokning är ni välkomna att kontakta oss

RLE Pris
RLE Multifokal sfärisk och torisk 58 000 kr för båda ögonen
RLE Monofokal sfärisk 16 000 kr/öga
RLE Monofokal torisk 22 000 kr/öga