Välkommen till Lamera Medical Clinic

Privat ögonmottagning och specialiserad ögonsjukvård på uppdrag av Region Stockholm.