RLE

Pris
RLE Multifokal sfärisk och torisk 58 000 kr för båda ögonen
RLE Monofokal sfärisk 16 000 kr/öga
RLE Monofokal torisk 22 000 kr/öga

Ögonlaser

Pris
LASEK 19 000 kr
Privat katarakt Pris
Privat katarakt Monofokal sfärisk 16 000 kr/öga
Privat katarakt Monofokal torisk 18 000 kr/öga
Privat katarakt monofokal sfärisk mellanavstånd 19 000 kr/öga
Privat YAG-laser 3 600 kr/öga
ICL - Linsimplantat Pris
Monofokal 22 000 kr/öga
Monofokal torisk 26 000 kr/öga
Co-Pay/medfinansiering Pris
Co-Pay Multifokal sfärisk och torisk 22 000 kr/öga
Co-Pay Monofokal sfärisk mellanavstånd 5 000-8 000 kr/öga
Mottagningsbesök Pris
Privat mottagningsbesök 1 600 kr
Medicinska injektioner
Kråksparkar, argrynkor och Blefarospasm
Pris
1 område 3 000 kr
2 områden 4 000 kr
3 områden 4 500 kr
Operationer av ögonlock, vagel och vårtor Pris
Konsultation 600 kr
Vagel - Chalazion 3 500 kr
Vårtor - Tumör eller lokala förändringar ögonlock, Xanthelasma 3 500 kr
Övre ögonlock - Excision av hud, Dermatochalasis 16 000 kr för båda ögonen
Övre ögonlock - Excision av hud och fettprolapi, Dermatochalasis 18 000 kr för båda ögonen
Nedre ögonlock - Excision av hud, Dermatochalasis 18 000 kr för båda ögonen