Ögonmottagning Stockholm

Aktuell prislista

Betalning
Vi tar emot betalning med kredit- eller betalkort. Max kontantbetalning 5 000 kr. Patientavgift för specialistvård 275 kr.

EU-kort accepteras
För icke EU-medborgare gäller privat prislista. Avgift för mottagningsbesök 1600 kr.

Studentrabatt
Studentrabatt om 20% på ordinarie priser erhålls vid uppvisande av giltig studentlegitimation. Gäller ej ögonmottagning.

Ögonlaser Pris
LASEK 19 000 kr
RLE Pris
RLE Multifokal sfärisk och torisk 58 000 kr för båda ögonen
RLE Monofokal sfärisk 16 000 kr/öga
RLE Monofokal torisk 22 000 kr/öga
Privat katarakt Pris
Privat katarakt Monofokal sfärisk 16 000 kr/öga
Privat katarakt Monofokal torisk 18 000 kr/öga
Privat katarakt monofokal sfärisk mellanavstånd 19 000 kr/öga
Privat YAG-laser 3 600 kr/öga
ICL - Linsimplantat Pris
Monofokal 22 000 kr/öga
Monofokal torisk 26 000 kr/öga
Co-Pay/medfinansiering Pris
Co-Pay Multifokal sfärisk och torisk 22 000 kr/öga
Co-Pay Monofokal sfärisk mellanavstånd 5 000-8 000 kr/öga
Mottagningsbesök Pris
Privat mottagningsbesök 1 600 kr
Medicinska injektioner
Kråksparkar, argrynkor och Blefarospasm
Pris
1 område 3 000 kr
2 områden 4 000 kr
3 områden 4 500 kr
Operationer av ögonlock, vagel och vårtor Pris
Konsultation 600 kr
Vagel - Chalazion 3 500 kr
Vårtor - Tumör eller lokala förändringar ögonlock, Xanthelasma 3 500 kr
Övre ögonlock - Excision av hud, Dermatochalasis 16 000 kr för båda ögonen
Övre ögonlock - Excision av hud och fettprolapi, Dermatochalasis 18 000 kr för båda ögonen
Nedre ögonlock - Excision av hud, Dermatochalasis 18 000 kr för båda ögonen