RLE Pris
RLE Multifokal sfärisk och torisk 58 000 kr för båda ögonen
RLE Monofokal sfärisk 16 000 kr/öga
RLE Monofokal torisk 22 000 kr/öga
Privat katarakt Pris
Privat katarakt Monofokal sfärisk 16 000 kr/öga
Privat katarakt Monofokal torisk 18 000 kr/öga
Privat katarakt monofokal sfärisk mellanavstånd 19 000 kr/öga
Privat YAG-laser 3 600 kr/öga
ICL - Linsimplantat Pris
Monofokal 22 000 kr/öga
Monofokal torisk 26 000 kr/öga
Co-Pay/medfinansiering Pris
Co-Pay Multifokal sfärisk och torisk 22 000 kr/öga
Co-Pay Monofokal torisk 10 000 kr/öga
Co-Pay Monofokal sfärisk mellanavstånd 3 000 kr/öga
Mottagningsbesök Pris
Privat mottagningsbesök 1 200 kr