Att ha fått grå starr (katarakt), innebär att ögats egen lins har blivit grumlig. Grå starr är en synnedsättande sjukdom som vanligtvis drabbar personer över 60 år. Har du drabbats av grå starr upplevs synskärpan försämrad och synen kan upplevas disig eller dimmig. Ett vanliga symptom är ljuskänslighet och besvär med bländning.

Grå starr behandlas med en operation där ögats grumliga lins byts ut mot en ny konstgjord lins. Operationen är smärtfri och utförs under lokalbedövning med ögondroppar. Själva operationen tar ungefär 10 minuter per öga.

För mer information, frågor om gråstarr eller tidsbokning är ni välkomna och ringa oss på telefon 08-551 074 00.

Bli kvitt dina glasögon vid gråstarroperation
- Medfinansiering vid gråstarroperation

Som landstingspatient kan du välja om du vill betala en mellanskillnad för att få en premiumlins insatt vid gråstarroperationen. Med en premiumlins korrigeras även ditt synfel och du slipper glasögon. Du bekostar mellanskillnaden mellan en vanlig lins och en premiumlins. Priset kan variera något beroende på vilket synfel du har och vilken lins som rekommenderas av din ögonläkare. Ditt hemlandsting står för kostnaden av operation och en vanlig standardlins, du betalar sedan mellanskillnaden direkt till oss här på kliniken.

Co-Pay/medfinansiering Pris
Co-Pay Multifokal sfärisk och torisk 22 000 kr/öga
Co-Pay Monofokal torisk 10 000 kr/öga
Co-Pay Monofokal sfärisk mellanavstånd 4 000 kr/öga