Ögonläkare Stockholm
Ögonklinik i Stockholm

Martin Höjlund
Verksamhetschef

Aryan Shokrai Persson
Ortoptist/ögonsjuksköterska

Yudelsy Mora La Rosa
Legitimerad sjuksköterska

Sara Ibrahim
Leg.Optiker/M.sc

Nataly Ulloa
Leg.Optiker/M.sc

Lena El-Naggar
Operationsassistent

Anna Von Ahlefeld
Medicinsk sekreterare

Yvonne Janzén
Medicinsk sekreterare

Leslie Martinez
Undersköterska

Linnea Alinder
Undersköterska

Khaled El-Naggar
Leg.läkare/ögonspecialist
Tel: 08-55 10 74 00

Karim Makdoumi
Leg.läkare/ögonspecialist

Daron Manouk
Leg.läkare/ögonspecialist

Majid Azadani
Leg.läkare/ögonspecialist

Nikolaos Kabolis
Leg.läkare/ögonspecialist

Lily Tavosian
Leg.läkare/ögonspecialist

Marie Börrefors
Receptionist