Finansiering av operationer och behandlingar

Det finns flera olika finansieringsalternativ att välja bland och vi hjälper dig gärna med rådgivning och information kring de olika alternativ som finns. Vi erbjuder trygga finansieringslösningar i samarbete med Svea Ekonomi.

Önskas hjälp med ansökan direkt hos oss på kliniken måste detta göras minst 1 dag innan behandlingsdagen. Du kan även ansöka direkt online, se mer om hur du går till väga nedan.

Du kan ansöka om finansiering för hela eller delar av din behandlings- eller operationskostnad. Du bestämmer det upplägg som passar dig och dina förutsättningar bäst.