Vi gör allt för att ni patienter ska känna er trygga under pågående pandemi

Följande försiktighetsåtgärder vidtas alltid på vår klinik under rådande pandemi.

 • Vi följer Folkhälsomyndighetens föreskrifter till punkt och pricka.
 • Alla våra möbler står placerade med minst två meters mellanrum.
 • Alla våra patienter som önskar kan be om munskydd och engångshandskar i vår reception helt kostnadsfritt.
 • Samtliga våra undersökningsrum och mätinstrument är utrustade med skydd för patientens säkerhet.
 • Vi spritar av klinikens alla kontaktytor minst två gånger dagligen.
 • Vi låter endast de personer som är i behov av fysisk hjälp ha en hjälpperson med sig. Alla andra anhöriga ber vi vänta utanför kliniken.
 • Vi gör alltid personliga bedömningar ur ett hälsoperspektiv gällande personer som skulle kunna vara i riskgruppen för infektion. Dessa personer bokas om till ett senare tillfälle då det är mer riskfritt.
 • Personer som är i riskgruppen men måste opereras snarast, bokas in tidigt på dagen för att minimera den fysiska kontakten med andra patienter.
 • All personal som jobbar på Lamera Medical Clinic måste vara helt friska och får inte visa tecken på några Covid-19 symptom.

Coronavirus: Precautions and other preventative measures

The following key precautional measures have been implemented at our clinic to ensure our patients’ safety and wellbeing during the current pandemic.

 • Rigorous compliance with the safety regulations and sanitizing recommendations of the Public Health Authorities.
 • Items of furniture are placed at least two meters apart to enable physical distancing.
 • All patients may request facial masks and disposable gloves at our reception, completely free of charge.
 • All examination rooms and measuring instruments at the clinic are sanitized and equipped with protective material to ensure patient safety.
 • In addition to adhering to routine cleaning protocols, all surfaces at the clinic are disinfected at least twice per day, in accordance with Public Health Authority recommendations.
 • Only patients who require physical assistance may be accompanied by a friend, relative or other assistant on their visit to the clinic. Please observe that all other relatives and family members must wait outside the clinic.
 • Careful consideration is given to high-risk patients who are particularly vulnerable to infection and these patients receive a thorough individual risk and medical assessment. High-risk patients are also monitored carefully, whereby appointments and operations may be re-scheduled to ensure their safety.
 • High-risk patients in urgent need of surgical procedures are scheduled early in the day to minimize physical contact with other patients.
 • All Lamera Medical Clinic staff members regularly monitor themselves for fever and symptoms consistent with COVID-19 and are naturally required to remain at home if they are ill.